Termeni si conditii

Capitolul 1. DEFINIȚII

Atunci când sunt folosiți în prezentul document, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

Client – persoană fizică sau persoană juridică ce efectuează o Comandă în cadrul Platformei, indiferent dacă această Comandă este realizată ca Utilizator Înregistrat sau neînregistrat;
Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția fermă de a achiziționa anumite Produse disponibile în cadrul Platformei să facă plata acestora;
Contract – o Comandă efectuată de către Clienți și confirmată prin email sau telefon de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele comandate, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse;
Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.
Produs – orice produs disponibil în cadrul Platformei în scopul vânzării;
Utilizator – orice persoană care vizitează Platforma;
Utilizator înregistrat – orice persoană care vizitează Platforma și își crează un cont de utilizator în cadrul acesteia; utilizatorul se consideră înregistrat în situația în care folosește Platforma înregistrat în contul de utilizator;
Utilizator neînregistrat – orice persoană care vizitează Platforma și a) fie nu și-a creat un cont de utilizator în cadrul acesteia sau b) fie deși și-a creat cont de utilizator, folosește Platforma fără să fie înregistrat în cont;
Platforma – site-ul disponibil la adresă web: http://power-cube.ro/;
T&C – termenii și condițiile care reglementează drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Clienților privind utilizarea Platformei, respectiv prezentul document;
Vânzător – Durdom SRL, cu sediul social în București, str. Învoirii nr. 12, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/939/2013, Cod fiscal: RO31146465, reprezentant legal Constantin Mârza.

Capitolul 2. ASPECTE GENERALE. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Descrierea Platformei: Platforma http://power-cube.ro/ este deținută și operată de către societatea Durdom SRL, identificată prin CIF RO31146465 și nr. înregistrare RC J40/939/2013. Prin intermediul platformei, Vânzătorul pune la dispoziția clienților în scopul vânzării/cumpărării o serie de produse astfel cum acestea sunt disponibile pe site.

Natura juridică a Termenilor și Condițiilor. Scopul acestora: Prezentul document reglementează termenii și condițiile de utilizare ale Platformei de către Utilizatori și Clienți, precum și modalitatea în care produsele disponibile în cadrul Platformei pot fi comandate și cumpărate. Prezentul document are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între dvs. în calitate de Utilizator al platformei, sau după caz Client, și Vânzător, producând așadar efecte juridice de la data acceptării sale de către aceștia.

Acceptarea termenilor și condițiilor. Utilizarea Platformei (respectiv accesarea sau vizitarea Platformei, crearea unui cont de utilizator, plasarea unei/unor comenzi, accesarea oricăror alte funcții ale Platformei) este condiționată de acceptarea T&C.

Prezentul document se consideră înțeles și acceptat fără rezerve de către Utilizatori și/sau Clienți în următoarele situații și modalități, în următoarele situații și modalități:

-Prin accesarea Platformei de către orice Utilizator;
-În procedura creării unui cont de utilizator, prin bifarea rubricii „sunt de acord cu termenii și condițiile Platformei”;
-În procedura de plasare a comenzii, pentru clienții care comandă fără cont de utilizator, prin bifarea rubricii „sunt de acord cu termenii și condițiile Platformei”

În situația în care nu sunteți de acord cu prevederile prezentului document va rugăm să încetați utilizarea Platformei în orice mod.

Modificarea Termenilor și Condițiilor: prezentul document poate fi în mod unilateral modificat de către Vânzător, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor și/sau a Clienților. Cu toate acestea, în situația în care prezentul document este modificat, Utilizatorii și/sau Clienții vor putea consulta varianta modificată a documentului în cadrul Platformei. Totodată, plasarea unei comenzi noi va fi condiționată de acceptarea noii versiuni a T&C.

Capitolul 3. UTILIZAREA PLATFORMEI. PLASAREA UNEI COMENZI.

Accesarea Platformei: Platforma poate fi accesată de către orice persoană, în scopul informării despre produsele disponibile și/sau după caz, în scopul achiziționării acestora. Utilizarea platformei în orice scop ilicit sau imoral este interzisă. Vânzătorul își rezervă dreptul de a interzice accesul în cadrul Platformei a oricărei persoane care nu respectă dispozițiile T&C sau prevederile legislației incidente.

Contul de utilizator: Vânzătorul pune la dispoziția Utilizatorilor posibilitatea creării unui cont de utlizator în cadrul platformei, pentru facilitarea utilizării acesteia și a plasării comenzilor. În situația în care alegeți să vă creați un cont de utilizator vă vom solicita o serie de date cu caracter personal, așa cum e menționat în cadrul Politicii de Confidențialitate și a Procedurii creării contului de utilizator. Pentru finalizarea creării contului de utilizator este necesar să acceptați termenii și condițiile Platformei.

Totodată aveți obligația să:

Furnizați numai date reale și complete în procedura creării contului de utilizator;
Să nu folosiți datele unui terț în crearea contului de utilizator și să nu creați conturi de utilizator în numele terților;
Păstrați confidențialitatea datelor de acces în contul de utilizator și să nu permiteți terților să folosească contul dvs.;
Să folosiți contul de utilizator cu bună credință, cu respectarea dispozițiilor T&C și a prevederilor legale incidente;
Aveți dreptul de a vă șterge oricând contul de utilizator. Totodată, ne rezervăm dreptul de a vă șterge contul de utilizator în situația în care apreciăm că ați încălcat oricare din obligațiile impuse prin prezentul document și/sau legislația incidentă.

Disponibilitatea produselor: Produsele disponibile în cadrul Platformei pot varia în funcție de stocuri, materii prime și/sau în funcție de alte motive sau situații. Totodată stocurile produselor pot varia ca urmare a comenzilor plasate simultan de către Clienți în cadrul Platformei. Pentru acest motiv, stocurile menționate în cadrul Platformei au rol estimativ. Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil în fața Utilizatorilor și/sau Clienților în situația unor stocuri lipsă sau insuficiente. Cu toate acestea, Vânzătorul va notifica pe email Clientul în situația în care acesta a plasat o comandă pentru un Produs, comandă care nu poate fi onorată ca urmare a unui stoc insuficient.

Plasarea comenzilor: Plasarea Comenzilor în cadrul platformei poate fi realizată de către orice Client (atât în calitate de Utilizator Înregistrat, cât și în calitate de Utilizatori Neînregistrat).

Plasarea unei comenzi în cadrul Platformei poate fi realizată prin selectarea Produselor dorite și a cantităților aferente, introducerea acestora în coș și furnizarea datelor de livrare și facturare. În procedura de comandă, Clientul va fi notificat cu privire la valoarea totală de plată (inclusiv costul de transport). Pentru finalizarea plasării Comenzii, Clientul va apăsa butonul „trimite comanda” acceptând în prealabil termenii și condițiile Platformei.

Prin plasarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte și în caz contrar își asumă eventualele consecințe ale furnizării unor date eronate precum: comanda este întârziată, comanda este transmisă la o adresă greșită etc. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat în procedura de Comandă, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuate în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Comanda Clientului se consideră fermă la momentul plasării acesteia. Clientul este obligat să anunțe Vanzătorul în cazul în care dorește să anuleze comanda înainte ca Vânzătorul să îi confirme livrarea Comenzii, în caz contrar Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu mai accepta alte comenzi din partea respectivului Client și/sau de a-i solicita acestuia repararea prejudiciului cauzat.

Prin plasarea Comenzii, Clientul este de acord ca un reprezentant al Vânzătorului să îl contacteze prin email sau după caz telefon în vederea confirmării primirii acesteia. Pentru evitarea oricărui dubiu, acest e-mail reprezintă doar o confirmare de primire a comenzii. Comanda se consideră acceptată, iar contractul dintre Vânzător și Client privind cumpărarea produselor se consideră încheiat la momentul la care Vânzătorul comunică Clientului prin e-mail sau telefon acceptarea comenzii și expedierea produselor.

Capitolul 4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI PLATA ACESTORA

Prețul Produselor: Prețurile Produselor sunt finale și includ TVA. La acest preț se poate adăuga un cost de livrare, care va fi calculat și afișat separat în pagina de comandă.

Prețurile produselor poate fi modificat în mod unilateral, fără anunțarea prealabilă a Utilizatorilor și/sau a Clienților, aceștia având obligația de a consulta pagina cu descrierea produselor pentru consultarea prețului acestora. Cu toate acestea, Vânzătorul nu va putea modifica prețul produselor comandate după plasarea comenzii de către Client, dacă aceasta a fost confirmată de către Vânzător.

În situația în care prețul unor Produse este vădit inferior prețului obișnuit de vânzare a unor produse similare sau asemănătoare, sau după caz este un preț derizoriu, iar acest fapt se datorează unei erori tehnice, Vânzătorul neintenționând să comercializeze produsele în cauză la acel preț, Vânzătorul își rezervă dreptul după caz: de a nu accepta comanda, de a anula în mod unilateral comanda, de a returna prețul plătit de Clienți, fără a avea obligația de a despăgubi acestora.

Modalități de plată a prețului: Clientul va face plata produselor și/sau serviciilor comandate, în acord cu modalitatea de plată aleasă, respectiv: plata prin card; plata prin ordin de plată; plata ramburs (la livrare).

Capitolul 5. ONORAREA COMENZILOR. LIVRAREA PRODUSELOR.

Produsele vor fi livrate de către Vânzător numai după confirmarea Comenzii și plata prețului de către Client, cu excepția situației în care Clientul a ales modalitatea de plată ramburs (la livrare). În situația plății prin card, plata se consideră efectuată la data la care plata a fost recepționată și confirmată Clientului de către procesatorul de plăți. În situația plății prin ordin de plată, plata se consideră efectuată la momentul la care aceasta este recepționată de Vânzător în contul său bancar.

Datele de livrare ale produselor vor fi specificate în scop estimativ în procesul de comandă, la momentul plasării acesteia și nu vor putea depăși în nici un caz termenul legal de 30 de zile. Vânzătorul va depune diligențele necesare pentru predarea produselor către Curieri în timp util, astfel încât produsele să poată fi livrate la data estimată. Cu toate acestea, având în vedere că data efectivă a livrării nu depinde întotdeauna de Vânzător, Clienții înțeleg și acceptă că această dată poate fi modificată în mod unilateral și se obligă să nu solicite Vânzătorului nicio despăgubire în situația în care data estimativă a livrării nu poate fi respectată..

Produsele vor fi livrate la adresa specificată de client în formularul de comandă. În cazul în care se dorește specificarea anumitor observații legate de livrare, precum: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, acest lucru va fi posibil prin introducerea specificațiilor în zona de „observații” din pagina de finalizare a comenzii.

Vânzătorul nu răspunde în situația în care produsele comandate ajung deteriorate ca urmare a condițiilor de transport. În acest sens, va rugăm să contactați firma de curierat.

Clienții se obligă să verifice conformitatea, integritatea și integralitatea produselor comandate la momentul livrării acestora și să refuze primirea acestora dacă produsele sunt neconforme sau nu au fost livrate toate produsele comandate în măsura în care o atare verificare nu este posibilă (ca urmare a modalității de livrare aleasă). Clienții au obligația de a anunța conformitatea, integritatea, integralitatea produselor comandate în termen de 24 de ore de la primirea coletului, fără obiecții ulterioare cu privire la produsele livrate.

Capitolul 6. ANULAREA UNEI COMENZI. RETURNAREA PRODUSELOR

Orice comandă este fermă și nu poate fi anulată decât cu acordul expres al Vânzătorului sau în situațiile în care legislația în vigoare permite acest lucru, respectiv:

În acord cu prevederile OUG 34/2006, Clienții au dreptul să se retragă din contract în termen de 14 zile de la data la care aceștia sau o altă persoană fizică desemnată de aceștia a intrat în posesia fizică a produselor. În acest sens Clienții vor înștiința Vânzătorul cu privire la intenția de returnare a produselor prin intermediul acestui formular (link), sau după caz prin transmiterea unui email la adresa miruna@durdomdistribution.eu.

Clienții se obligă să returneze produsele în termen de cel mult 14 zile începând cu data la care aceștia au notificat Vânzătorul cu privire la intenția de retragere din contract, taxele de livrare privind returnarea produselor fiind în sarcina acestora.

În situația retragerii din contract, Vânzătorul se obligă să restituie Clienților prețul plătit de către Clienți (inclusiv costul aferent livrării produselor către aceștia, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că un Client a ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Vânzător). Vânzătorul se obligă să restituie prețul în termen de cel mult 14 zile, începând cu data la care Clienții notifică Vânzătorul privind intenția de retragere din contract. Cu toate acestea, în situația în care Clienții nu au returnat produsele comandate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a restitui prețul plătit Clienților după ce acestea sunt returnare sau după caz, după ce Clienții fac dovada predării spre livrare a produselor comandate.

Excepții: În acord cu dispozițiile art. 16 din OUG 34/2014, dreptul de retragere al Clienților nu este aplicabil într-o serie de situații, astfel cum acestea sunt reglementate legal. Pe cale de consecință nu veți putea returna produsele comandate dacă acestea se încadrează în situațiile reglementate de art. 16.

Capitolul 7. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Utilizatorii și Clienții Platformei au obligația:

a) de a folosi Platforma cu bună credință, numai în scopul informării cu privire la produsele și/sau serviciile comercializate și/sau al cumpărării acestor produse/servicii;
b) de a respecta legislația în vigoare pe toată perioada în care se află în cadrul Platformei;
c) de a respecta drepturile de proprietate intelectuală ale Vânzătorului;
d) de a nu revinde produsele achiziționate prin intermediul Platformei fără acordul Vânzătorului;
e) de a folosi produsele numai în scopuri morale și licite, în acord cu scopul pentru care acestea au fost create și ținând cont de eventualele indicații, precauții sau restricții legate de utilizarea acestora;
f) să nu folosească/instaleze produsele dacă nu au pregătirea necesară și după caz să solicite unor persoane calificate instalarea acestora;
g) să nu dezasambleze produsele și să nu aducă modificări produselor sau părților componente din acestea;
h) să nu permită minorilor folosirea produselor.

Capitolul 8. GARANȚII

Disponibilitatea Platformei: Cu toate că scopul Vânzătorului este să ofere un serviciu online continuu și stabil, nu putem promite că serviciile noastre vor fi disponibile tot timpul, că vor putea răspunde la toate cerințele sau că nu va avea erori. Dacă o eroare intervine în timp ce utilizați Platforma, va rugăm să ne contactați prin email, urmând a încerca să rezolvăm problema într-un timp cât mai scurt.

Accesul pe Platformă poate fi uneori restricționat pentru mentenanță, actualizări ale sistemului sau pentru adăugarea unor funcționalități noi. În cazul în care Platforma nu este disponibilă, termenii de livrare sau anulare a produselor rămân aplicabile.

Garanția Produselor:

Produsele vândute prin magazinul nostru vin cu garanția producătorului. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de producător. Toate informațiile privind garanția comercială acordată de producător sunt disponibile pe fiecare Produs. În cazul în care constatați orice problemă legată de calitatea produselor și/sau a serviciilor comercializate va rugăm să ne contactați.

Pentru evitarea oricărui dubiu, garanția produselor și/sau a serviciilor este asigurată de către Producător. În acest sens, Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere și nu este obligat să repare în nici un mod un eventual prejudiciu cauzat Clienților în situația în care culpa aparține Producătorului.

NB: Vă rugăm să păstrați dovada achiziționării (până la primire sau factură) și ambalajul original, pe toată durata garanției – acestea sunt necesare în momentul raportării defectelor.
Reclamații:

Înainte de a accepta un pachet, verificați întotdeauna că acesta nu a fost deteriorat în tranzit. În cazul în care ambalajul poartă daune externe vizibile, vă sfătuim să refuzați livrarea coletului și apoi să ne contactați prin telefon 0720889744.

La primirea pachetului, puteți deschide coletul în prezența curierului – în cazul în care constatați discrepanțe (defecte de fabricație sau diferențe între descrierea de pe site și realitate sau neconcordanța comenzii) vă rugăm să:

Trimiteți produsul defect la noi, însoțit de o declarație scrisă, în care descrieți în detaliu motivele returnării produsului, precum și adresa de returnare și numărul de cont pentru o eventuală restituire (în funcție de decizia luată de magazin).
În termen de 7 zile de la primirea articolului vă vom notifica prin e-mail sau telefon rezultatul procedurii de reclamație.
În cazul în care plângerea este acceptată și problemele tehnice sunt într-adevăr probleme de producție (nu de transport sau utilizare nepotrivită de către client), în termen de 7 zile lucrătoare de la data deciziei vă vom compensa costurile, trimițând un produs nou sau rambursându-vă banii.
În cazul în care o plângere este refuzată, vă vom trimite motivele detaliate.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la miruna@durdomdistribution.eu sau prin telefon la 0720889744.

Capitolul 9. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi ținut responsabil pentru daune de orice fel pe care Clienții sau oricare terță parte le pot suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

În acest sens, Clienții se obligă să utilizeze produsele numai în scopul în care acestea au fost create, cu precauție și respectarea oricăror specificații tehnice sau dispoziții legale, aceștia fiind pe deplin responsabili de modul de utilizare a produselor și efectele incidente. Clienții se obligă să nu dezasambleze și să nu modifice produsele sau părți componente ale acestora, Vânzătorul fiind pe deplin exonerat de răspundere într-o atare situație, indiferent de consecințele produse. Clienții se obligă de asemenea să nu folosească/instaleze produsele în situația în care nu dețin pregătirea necesară și să solicite unor persoane calificate instalarea acestora.

Vânzătorul nu răspunde în situația în care Utilizatorii sau Clienții își încalcă orice obligații astfel cum acestea au fost stipulate prin prezentul document și/sau legislația incidentă.

Vânzătorul nu răspunde pentru alterarea produselor în timpul transportului. Cu toate acestea, dacă coletul ajunge la dvs. în stare improprie, va rugăm să ne contactați pentru a soluționa eventualele probleme.

În situația în care produsele comercializate aparțin unui alt Producător, răspunderea Vânzătorului nu poate fi angajată în nicio circumstanță, pentru culpa acestuia, Producătorul fiind deplin răspunzător în față Clienților pentru orice prejudiciu creat acestora.

În toate situațiile în care răspunderea Vânzătorului ar putea fi angajată, acesta răspunde în limita prețului plătit de către Client pentru produsele achiziționate. Totodată, Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile cauzate terților, beneficiul nerealizat de către Clienți sau pierderi ale profitului.

Capitolul. 10 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Vânzătorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Platformei, textelor, imaginilor, logo-urilor, video-urilor, elementelor de grafică web, coduri sursă, scripturi și orice alte date din cadrul Platformei. Pe cale de consecință, Utilizatorii și Clienții sunt obligați să respecte dreptul de proprietate intelectuală ale Vânzătorului, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Totodată, este posibil ca Platforma să conțină texte, logo-uri, materiale fotografice sau video a căror proprietate intelectuală aparține unor terți. Utilizatorii și clienții sunt obligați să respecte dreptul de proprietate intelectuală ale terților care dețin aceste drepturi, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Este posibil ca Platforma să includă uneori link-uri către alte website-uri care nu sunt deținute de Vânzător. Aceste linkuri sunt furnizate pentru a oferi informații adiționale, însă fără a avea responsabilitatea conținutului, a politicilor de confidențialitate sau a oricărui lucru furnizat de terțe site-uri.

Capitolul 11. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizatorul înțelege și acceptă în mod expres că datele sale personale furnizare prin formularul de comandă vor fi colectate și prelucrate în scopul vânzării și livrării produselor comandate, precum și în scop de reclamă și marketing. În acest sens vă rugam consultati Politica de Confidențialitate.

Capitolul 12. ALTE CLAUZE

Orice litigii derivând din prezentul document se vor soluționa pe cale amiabilă, sau după caz de către instanțele competente de la sediul Vânzătorului.

Prezentul document este guvernat de legea română.

Pentru orice comunicare cu Vânzătorul vă rugăm să folosiți adresa de email: contact@durdomdistribution.eu