Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Capitolul 1. ASPECTE GENERALE

Durdom SRL („Vânzătorul”) colectează și prelucrează datele cu caracter personale ale utilizatorilor și clienților („Clienti”) platformei www.power-cube.ro („Platforma”), în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 506/2004 privind protecția datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu orice alte acte normative aplicabile.

Vânzătorul este operator de date cu caracter personal înscris în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal și se obligă să respecte toate drepturile și obligațiile Clienților a căror date personale sunt colectate și prelucrate, astfel cum acestea sunt conferite prin lege.

Capitolul 2. COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR

Categorii de date care se colectează și prelucrează: Vânzătorul colectează și prelucrează datele Clienților, astfel cum acestea sunt solicitate și furnizate prin formularul de comandă și/sau în procedura creării contului de utilizator, respectiv: nume și prenume, email, număr de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare. Lista informațiilor care se colectează și prelucrează poate fi modificată de către Vânzător, Clienții urmând a putea plasa o Comandă numai dacă sunt de acord cu colectarea și prelucrarea tuturor datelor solicitate.
Scopul prelucrării: Datele personale ale Clienților sunt colectate și prelucrate în scopul onorării și livrării comenzilor plasate în cadrul Platformei precum și în scop de reclamă și marketing.

Acordul Cientilor privind colectarea și prelucrarea datelor: prin bifarea acceptării termenilor și a condițiilor și a politicii de confidențialitate în cadrul paginii de comandă și/sau în cadrul procedurii creării contului de utilizator, Clienții acordă în mod expres și neechivoc Vânzătorului acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor acestora cu caracter personal (inclusiv în ceea ce privește stocarea și transferul acestora), în condițiile prezentei Politici de Confidențialitate, a Termenilor și Condițiilor și a legislației în vigoare.

Conform legii, Clienții se pot opune oricând prelucrării datelor acestora cu caracter personal și respectiv pot solicita: ștergerea datelor colectate, încetarea prelucrării datelor colectate, transformarea datelor colectate în date anonime. Cu toate acestea, într-o atare situație, Vânzătorul își rezervă dreptul de a limita sau anula posibilitatea plasării unei comenzi în cadrul Platformei.

Capitolul 3. DREPTURILE CLIENȚILOR CU PRIVIRE LA DATELE CARE LE SUNT COLECTATE ȘI PRELUCRATE

Vânzătorul asigură persoanele ale căror date sunt colectate și prelucrate, ca operațiunea de colectare și prelucrare este realizată cu respectarea Legii nr. 677/2001, a Legii nr. 506/2004 și/sau a oricărui alt act normativ incident.

Vânzătorul garantează că nu va transmite mesaje nesolicitate (spam), astfel cum acestea sunt definite de lege și că va depune toate diligențele necesare pentru păstrarea datelor Clienților în siguranță.

Conform Legii nr. 677/2001 Vânzătorul garantează Clienților următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale., dreptul de intervenție asupra datelor personale, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul clienților de a se adresa justiției, orice alte drepturi conferite de lege.

Clienții pot solicita la orice moment o informare cu privire la datele personale colectate, precum și cu privire la transferul acestora către terți. Clienții se pot opune oricând prelucrării datelor lor cu caracter personal în condițiile expuse la capitolul „acordul Clienților privind colectarea și prelucrarea datelor”.

Capitolul 4. STOCAREA DATELOR ȘI TRANSFERUL ACESTORA

Datele colectate și prelucrate vor fi stocate pe teritoriul României, altor state din UE și după caz SUA și nu vor fi divulgate/transmise terților (cu excepția partenerilor Vânzătorului, inclusiv companiile de curierat, cărora le pot fi transmise datele colectate în totalitate sau în parte, dar numai în funcție de nevoile acestora). Într-o atare situație, în caz de încălcarea drepturilor Clienților cu privire la datele personale de către persoanele cărora le-au fost transferate aceste date, răspunderea juridică aparține în totalitate acestora, Clienții fiind de acord să exonereze Vânzătorul de orice răspundere contractuală sau legală.

Capitolul 5. COOKIE-URI
Aplicația folosește cookie-uri. Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Solicitarea de cookie-uri ne permite să oferim utilizatorilor o experiență mai bună în cadrul Platformei. Clienții au posibilitatea de a dezactiva sau de a refuza primirea de cookie-uri, însă există riscul ca în acest caz accesarea sau utilizarea Platformei să devină dificilă.

Capitolul 6. CLAUZE FINALE

Prezentul document este guvernat de legea română. Orice litigii derivând din utilizarea Platformei se vor soluționa pe cale amiabilă sau după caz de către instanțele competente de la sediul Vânzătorului.

Pentru orice comunicare cu Vânzătorul va rugăm să folosiți adresa de email: contact@durdomdistribution.eu